Konkurs Powiatowy

    29.05.2018r. podczas obchodów rocznicy nadania imienia szkole w Rzerzęczycach odbyła się uroczystość wręczenia nagród w  Powiatowym Konkursie Multimedialno - Literackim Henryka Sienkiewicza, nad którym patronat objął starosta Częstochowy. Uczennica kl. 5 Szkoły Podstawowej w Kruszynie Aleksandra Mierczak zdobyła drugie miejsce w kategorii: plakat multimedialny.

    Serdecznie gratulujemy i dziękujemy Oli za reprezentowanie naszej szkoły. Życzymy kolejnych sukcesów-nauczyciel języka polskiego Anna Gabryel wraz z gronem pedagogicznym. 

 

 

 

Ortograficzne potyczki

 

 

 

III edycja gminnego konkursu „Ortograficzne potyczki”

 

W tym roku szkolnym, już po raz trzeci,  nasza placówka była organizatorem gminnego konkursu ortograficznego. „Ortograficzne potyczki” cieszą się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisały się do kalendarza imprez szkolnych. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do dbałości o poprawność i kulturę ojczystego języka, rozwijanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy, a także promowanie uczniów zdolnychi integracja środowisk szkolnych.

Jak co roku do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów z klas I-III oraz IV- VI

z terenu naszej gminy.  Eliminacje odbyły się 28 maja.  Uczniowie młodsi rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad pisowni przewidzianych podstawą programową dla pierwszego etapu edukacyjnego, natomiast dzieci ze starszych klas miały za zadanie napisać dyktando „najeżone” trudnościami ortograficznymi. Czas oczekiwania na wyniki konkursu umilił  słodki poczęstunek.

Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Pani Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor szkoły Pan Paweł Klekot. W młodszej grupie wiekowej

I miejsce przyznano trojgu dzieciom: Marice Bodance, Bartkowi Ościkowi i Natalii Cichej,

II – Maksymilianowi Bartnikowi, a III miejsce zajęli: Tomasz Kaczmarzynski i Oliwia Kokoszczyk.  Gminnym mistrzem ortografii w klasach IV -  VI okazała się Kinga Koza.

II miejsce to prace Julii Musiał i Darii Leciak, III miejsce przyznano Oliwii Zygale, Julii Knaś i Justynie Rygał.

Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i opiekuna biblioteki  z naszej szkoły. Podziękowaniai słowa uznania  należą się  nauczycielom ze szkół w Widzowie, Jackowie i Lgocie Małej przygotowującym dzieci do konkursu. „Ortograficzne potyczki” nie mogłyby się także odbyć bez przychylności Rady Rodziców przy SP w Kruszynie - fundatora nagród. Dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKIII POWIATOWY  FESTIWAL  PIOSENKI

PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ

MSTÓW 2018

 

Dnia 18.06.2018 o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Mstowie odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki Przyrodniczej i Ekologicznej, 

Podczas trwania konkursu dzieci zaśpiewały 30 piosenki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Piosenki wykonali soliści z klas I, II i III.

Jury  dokonało oceny występów, biorąc pod uwagę walory głosowe, interpretację, ogólny wyraz artystyczny, dobór repertuaru oraz wyczucie rytmu. Orzekło, że poziom II Powiatowego Festiwalu był bardzo wysoki.

Naszą szkołę reprezentowało rodzeństwo: Szymon Misiewicz z klasy I i Olga Misiewicz z klasy III. Występ ich zakończył się dużym sukcesem.

W kategorii soliści z klasy I Szymon  z piosenką " Ekologia" zdobył wyróżnienie.

W kategorii soliści z klasy  III Olga zdobyła III miejsce śpiewając piosenkę " Taniec w deszczu".

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów


Zajęcia biblioteczne

Udział w zajęciach bibliotecznych w RODN „WOM” w Częstochowie

 

W dniu 25 maja uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą  gościli w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Celem wyjazdu był udział w zajęciach promujących edukację czytelniczą i medialną pod hasłem  „Moja Ojczyzna interaktywnie”. Podczas dwugodzinnych warsztatów uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli - konsultantów „WOM”, pracowali przy komputerach tworząc interaktywne książeczki dotyczące Polski

z wykorzystaniem aplikacji Story Jumper. Jest to aplikacja pozwalająca w nieskomplikowany sposób tworzyć  własne e-książki z ilustracjami i tekstami przy pomocy gotowych szablonów. Prace można zapisywać

i udostępniać innym użytkownikom.

 

Atrakcyjna forma zajęć i połączenie zabawy z nauką  przypadły do gustu naszym uczniom, pozwoliły na rozwijanie kreatywności, doskonalenie umiejętności pisania i wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

 

 

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Podkategorie