Mam wybór

 

 

 

Międzyszkolny konkurs czytelniczo – profilaktyczny 

 „Mam wybór”

 

21 lutego 2018r.  w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej odbyła się już IX edycja Międzygminnego Konkursu „Mam wybór”. Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu, przekazanie wiedzy o konsekwencjach spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy oraz kształtowanie właściwych postaw i odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój. Doskonałą alternatywą dla  wszelkich uzależnień i patologii jest dostarczenie uczniom racjonalnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu, poznawanie samego siebie, rozwijanie swoich zdolności, pasji i zainteresowań.  

W konkursie wzięły udział dzieci z 5 szkół podstawowych. Eliminacje odbyły się w trzech grupach wiekowych - uczniowie klas I – III,  IV – V oraz VI – VII.  Dla młodszych dzieci przewidziano konkurs plastyczno – literacki, a dla uczniów klas starszych test z literatury oraz z wiedzy dotyczącej profilaktyki. 

W młodszej grupie wiekowej naszą szkołę reprezentowali: Justyna Niemiec, Marika Bodanka,  Bartek Ościk i Wojtek Zasępa. Ich zadaniem było przeczytanie dodatkowych lektur. 

W tym roku były to pozycje: „Babcia na jabloni” M. Lobe, „Doktor Dolittle i jego zwierzeta” H. Lofting'a oraz „Baśń o dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej. Reprezentanci  klas IV – V w osobach: Janka Zasepy, Justyny Rygał i Oli Mierczak  mieli za zadanie przeczytać  powieści: „Tru” B. Kosmowskiej,  „Ronje, córka zbójnika” A. Lindgren oraz „Wyspę skarbów” R. L. Stevensona. Najstarsi uczestnicy konkursu: Oliwia Zasępa, Ula Blukacz, Igor Kapkowski  zagłębiali się w lekturze „Szaleństw panny Ewy” K. Makuszyńskiego, „Pax'a” S. Pennypacker i „Oskara i pani Róży” E. Schmitta.  Ponadto  „studiowali”  zagadnienia związane z przemocą w cyberprzestrzeni i uzależnieniami. 

Konkurs przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze, a testy sprawdzające znajomość treści lektur i wiedzę z zakresu profilaktyki uczniowie rozwiązali wręcz błyskawicznie. Po intensywnym „wysiłku intelektualnym” był czas na słodki poczęstunek, a potem kolejne emocje związane z ogłoszeniem wyników.

Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i zdobyli czołowe miejsca w konkursie w każdej kategorii wiekowej. W gronie laureatow znaleźli się:  Bartek Ościk, Justynka Rygał i Ula Blukacz. Nagrodzono także  prace plastyczne przygotowane przez naszych najmłodszych wychowanków. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za godne reprezentowanie naszej szkoły.

 

 

 

Dzień babci i dziadka

 

 

 

24 stycznia 2018 roku  o godzinie 10.00 gościliśmy w naszej szkole babcie, dziadków uczniów klas I - III oraz zaproszonego gościa Panią Wójt Jadwigę Zawadzką.

 Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali akademię pt.  "Parada Bajek".

 Z okazji tego święta złożono wszystkim Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia. 

 Dzień Babci i Dziadka to jedne z najważniejszych świąt w roku! 

Nie wolno o nich zapomnieć, a życzenia dla nich to obowiązek każdego wnuka.  

 

 

 

 

Przekaż 1% podatku na Szkołę

Bal karnawałowy dla uczniów

 

 

 

Bal karnawałowy dla uczniów naszej szkoły to dzień niezwykły, długo przez  nich wyczekiwany. Jest to atrakcja bardzo lubiana

przez uczniów, która dostarcza im wielu przeżyć i radości.

Z tej okazji 25 stycznia 2018 roku odbył się bal karnawałowy

 w Szkole Podstawowej w Kruszynie.

Tego dnia uczniowie pojawili się w pięknych kolorowych strojach 

przedstawiających bohaterów znanych bajek. 

Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Zabawa przyniosła wiele radości naszym uczniom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie balu.

 

Rekrutacja do przedszkoli i klas I

Zarządzenie Wójta Gminy Kruszyna w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i klas I. 

Podkategorie