Ortograficzne potyczki

 

 

 

III edycja gminnego konkursu „Ortograficzne potyczki”

 

W tym roku szkolnym, już po raz trzeci,  nasza placówka była organizatorem gminnego konkursu ortograficznego. „Ortograficzne potyczki” cieszą się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisały się do kalendarza imprez szkolnych. Celem konkursu jest wdrażanie uczniów do dbałości o poprawność i kulturę ojczystego języka, rozwijanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy, a także promowanie uczniów zdolnychi integracja środowisk szkolnych.

Jak co roku do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów z klas I-III oraz IV- VI

z terenu naszej gminy.  Eliminacje odbyły się 28 maja.  Uczniowie młodsi rozwiązywali test sprawdzający znajomość zasad pisowni przewidzianych podstawą programową dla pierwszego etapu edukacyjnego, natomiast dzieci ze starszych klas miały za zadanie napisać dyktando „najeżone” trudnościami ortograficznymi. Czas oczekiwania na wyniki konkursu umilił  słodki poczęstunek.

Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Pani Jadwiga Zawadzka oraz dyrektor szkoły Pan Paweł Klekot. W młodszej grupie wiekowej

I miejsce przyznano trojgu dzieciom: Marice Bodance, Bartkowi Ościkowi i Natalii Cichej,

II – Maksymilianowi Bartnikowi, a III miejsce zajęli: Tomasz Kaczmarzynski i Oliwia Kokoszczyk.  Gminnym mistrzem ortografii w klasach IV -  VI okazała się Kinga Koza.

II miejsce to prace Julii Musiał i Darii Leciak, III miejsce przyznano Oliwii Zygale, Julii Knaś i Justynie Rygał.

Zorganizowanie konkursu było możliwe dzięki współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i opiekuna biblioteki  z naszej szkoły. Podziękowaniai słowa uznania  należą się  nauczycielom ze szkół w Widzowie, Jackowie i Lgocie Małej przygotowującym dzieci do konkursu. „Ortograficzne potyczki” nie mogłyby się także odbyć bez przychylności Rady Rodziców przy SP w Kruszynie - fundatora nagród. Dziękujemy!