Obchody 10-lecia nadania imienia szkole w Kruszynie

    Patriotyzm to jedna z najważniejszych wartości, jakie możemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jest to również jeden z priorytetów wychowawczych Szkoły Podstawowej      im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Ziemie nasze niejednokrotnie zrosiła krew bohaterów walczących o wolną ojczyznę.

    23 kwietnia 2018r. mieliśmy okazję po raz kolejny wspominać historię regionu, świętując dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia. Uroczystość uświetniła obecność gości: Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej, dyrektorów okolicznych placówek oświatowych wraz z delegacją uczniów i pocztami sztandarowymi. Przybyli także przedstawiciele Rady Gminy Kruszyna oraz Rady Rodziców, mieszkańcy Kruszyny, uczniowie, rodzice, nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Dariusza Cona. Następnym punktem w programie uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów powstania styczniowego  z 1863r. oraz pomordowanych we wrześniu 1939r. mieszkańców Kruszyny. Historyk mgr Marcin Woldon przypomniał, że obelisk powstał dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny w celu uhonorowania walczących na naszych terenach bohaterów zrywu niepodległościowego, jak również aby zachować w pamięci nazwiska niewinnych ofiar II wojny światowej.

Pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą w Kruszynie złożony z uczniów, grona pedagogicznego oraz gości przeszedł do budynku szkoły. Tutaj, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, rozpoczęło się widowisko przygotowane przez uczniów i nauczycieli z oprawą muzyczną zespołu Hellow. Klasa pierwsza szkoły podstawowej zaśpiewała hymn szkoły, uczniowie klasy piątej i szóstej oraz drugiej gimnazjum recytowali poezję patriotyczną, śpiewali pieśni, które wzruszyły zebranych. Dzieci z klasy czwartej odegrały scenę z powstania styczniowego. Oklaskiwano szczególnie wykonawczynie piosenek: absolwentkę Gimnazjum w Kruszynie Julię Czernik, utalentowaną gimnazjalistkę Maję Borowską oraz Oliwię Dąbrowską i Aleksandrę Bartnik.

Dyrektor mgr Paweł Klekot podziękował za piękny występ, wygłosił przemówienie dotyczące krzewienia patriotyzmu i upamiętniania bohaterów ojczyzny w naszej miejscowości, które to wartości od lat przekazuje uczniom swojej szkoły. Następnie głos zabrała wzruszona Pani Wójt Gminy Kruszyna, która przypomniała, że dzisiejszy patriotyzm to pamięć przeszłych pokoleń, ale też bycie dobrym człowiekiem i uczciwym obywatelem. Podziękowania dla uczniów odczytała przedstawicielka Rady Rodziców Pani Katarzyna Mucha, wyrażając dumę z talentu i włożonej przez uczniów pracy. Radny Gminy Kruszyna Pan Kowalski okazał szczere poruszenie oraz złożył podziękowania księdzu proboszczowi oraz Panu Dyrektorowi za przypomnienie o wartości, jaką jest wolna ojczyzna. Życzenia i gratulacje złożyli także dyrektorzy szkół i placówek z terenu gminy Kruszyna oraz Pani Prezes TPK w Kruszynie Magdalena Wysmołek.

Po części artystycznej Pan Dyrektor zachęcił gości do zwiedzania budynku szkoły, podziwiania  licznych gazetek ściennych o tematyce patriotycznej, obejrzenia filmu przypominającego uroczystość nadania szkole imienia w roku 2008 zmontowanego przez mgr Michała Nowakowskiego. Ostatni etap święta to biesiada, na którą zaproszono uczniów, gości, obecnych mieszkańców Kruszyny, nauczycieli.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – słowa te powtarzamy za kanclerzem Janem Zamoyskim jako motto Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Wychowujmy patriotów, abyśmy zawsze cieszyli się spokojem i bezpieczeństwem wolnej ojczyzny.