Mam wybór

 

 

 

Międzyszkolny konkurs czytelniczo – profilaktyczny 

 „Mam wybór”

 

21 lutego 2018r.  w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej odbyła się już IX edycja Międzygminnego Konkursu „Mam wybór”. Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu, przekazanie wiedzy o konsekwencjach spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy oraz kształtowanie właściwych postaw i odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój. Doskonałą alternatywą dla  wszelkich uzależnień i patologii jest dostarczenie uczniom racjonalnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu, poznawanie samego siebie, rozwijanie swoich zdolności, pasji i zainteresowań.  

W konkursie wzięły udział dzieci z 5 szkół podstawowych. Eliminacje odbyły się w trzech grupach wiekowych - uczniowie klas I – III,  IV – V oraz VI – VII.  Dla młodszych dzieci przewidziano konkurs plastyczno – literacki, a dla uczniów klas starszych test z literatury oraz z wiedzy dotyczącej profilaktyki. 

W młodszej grupie wiekowej naszą szkołę reprezentowali: Justyna Niemiec, Marika Bodanka,  Bartek Ościk i Wojtek Zasępa. Ich zadaniem było przeczytanie dodatkowych lektur. 

W tym roku były to pozycje: „Babcia na jabloni” M. Lobe, „Doktor Dolittle i jego zwierzeta” H. Lofting'a oraz „Baśń o dwunastu miesiącach” J. Porazińskiej. Reprezentanci  klas IV – V w osobach: Janka Zasepy, Justyny Rygał i Oli Mierczak  mieli za zadanie przeczytać  powieści: „Tru” B. Kosmowskiej,  „Ronje, córka zbójnika” A. Lindgren oraz „Wyspę skarbów” R. L. Stevensona. Najstarsi uczestnicy konkursu: Oliwia Zasępa, Ula Blukacz, Igor Kapkowski  zagłębiali się w lekturze „Szaleństw panny Ewy” K. Makuszyńskiego, „Pax'a” S. Pennypacker i „Oskara i pani Róży” E. Schmitta.  Ponadto  „studiowali”  zagadnienia związane z przemocą w cyberprzestrzeni i uzależnieniami. 

Konkurs przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze, a testy sprawdzające znajomość treści lektur i wiedzę z zakresu profilaktyki uczniowie rozwiązali wręcz błyskawicznie. Po intensywnym „wysiłku intelektualnym” był czas na słodki poczęstunek, a potem kolejne emocje związane z ogłoszeniem wyników.

Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i zdobyli czołowe miejsca w konkursie w każdej kategorii wiekowej. W gronie laureatow znaleźli się:  Bartek Ościk, Justynka Rygał i Ula Blukacz. Nagrodzono także  prace plastyczne przygotowane przez naszych najmłodszych wychowanków. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za godne reprezentowanie naszej szkoły.