Konkurs plastyczny "Mój ulubiony bohater literacki"

W czwartek 25.05.2017r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater literacki", konkurs skierowany był dla uczniów ZS w Kruszynie. W konkursie oceniono prace w 3 kategoriach:

• I kat. – uczniowie kl.I-III SP
• II kat. – uczniowie kl.IV-VI SP
• III kat.- uczniowie kl.I-III gimnazjum

Celem konkursu było:

rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych uczniów
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
• rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój ulubiony bohater literacki”. Spośród wszystkich prac wyłoniono następujących zwycięzców:

 

kl.I-III szkoły podstawowej:

  1. Mikołaj Kamiński

  2. Justyna Niemiec

  3. Bruno Kapkowski

Anna Zasępa

Ignacy Głowacki

 

kl.IV-VI

  1. Urszula Blukacz

kl.I-III gimnazjum

2. Aleksandra Mróz

 

Prace można obejrzeć w bibliotece szkolnej, która była organizatorem konkursu.