Zajęcia z nauczycielami konsultantami RODN WOM

Zajęcia z nauczycielami konsultantami RODN WOM

 

2 marca br. w ramach rocznego wspomagania szkoły odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów kl.III SP „Bawimy się i uczymy z tablicą multimedialną”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl.III wraz z wychowawcą oraz zainteresowani nauczyciele. Podczas zajęć panie prowadzące przybliżyły możliwości wykorzystania tablicy multimedialnej. Uczniowie samodzielnie wykonywali czynności na tablicy, zmagali się z trudnościami ortograficznymi. W odniesieniu  do wiersza „Chory kotek” rozpoznawali produkty należące do zdrowej żywności. Mieli również możliwość doskonalenia swoich umiejętności plastycznych wykonując ilustrację do wiersza. Prowadzące: p. Marta Lipska i Ewelina Makowska – nauczyciele konsultanci z RODN WOM w Częstochowie, pokazały nam jak można uatrakcyjnić i wzbogacić zajęcia lekcyjne posługując się tablicą multimedialną.

Dzięki niej zajęcia są o wiele ciekawsze, pomagają lepiej zrozumieć i opanować materiał, a nauka sprawia więcej przyjemności i zabawy. Daje możliwość wspólnej pracy, sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz korygowania błędów.

W tym samym dniu odbyły się również zajęcia w kl. V i VI SP pt. „ABC bezpieczeństwa w sieci”. Zajęcia te prowadziły p. Ewelina Makowska, Aleksandra Krawczyk oraz Marta Lipska. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci. Omówiono zagrożenia jakie niesie za sobą korzystanie z Internetu.

Uczniowie współtworzyli kodeks bezpieczeństwa. Oglądali filmiki dotyczące różnych form cyberprzemocy. Prowadzące zwróciły uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania gier i aplikacji oraz na odpowiednie ustawienia prywatności. Zajęcia miały charakter profilaktyczny. Głównym ich celem było uświadomienie uczniom zagrożeń oraz propagowanie właściwych zasad podczas korzystania z sieci.

D.W.