Udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczo – profilaktycznym

Udział w międzyszkolnym konkursie

 czytelniczo – profilaktycznym

           W dniu 22 lutego br. w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Lgocie Małej odbyła się

VIII edycja Międzygminnego Konkursu „Mam wybór”. Jego ideą jest uświadomienie uczniom zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu, przekazanie wiedzy

o konsekwencjach spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy oraz kształtowanie właściwych postaw i odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój.  Doskonałą alternatywą   dla  wszelkich uzależnień i patologii jest dostarczenie uczniom racjonalnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu, poznawanie samego siebie, rozwijanie swoich zdolności, pasji i zainteresowań. 

            W konkursie wzięły udział dzieci z 5 szkół podstawowych przygotowywane przez swoich polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Eliminacje odbyły się w dwóch grupach wiekowych - uczniowie klas I – III oraz IV – VI. Dla młodszych dzieci przewidziano konkurs plastyczno – literacki, a dla uczniów klas starszych test z literatury oraz z wiedzy dotyczącej profilaktyki.

            W młodszej grupie wiekowej naszą szkołę reprezentowali: Bartek Ościk, Jaś Zasepa, Wojtek Zasępa. Ich zadaniem było przeczytanie dodatkowych lektur. W tym roku organizatorzy zaproponowali twórczość Miry Jaworczakowej, Jana Grabowskiego, Krystyny Kleniewskiej – Kowaliszyn. O palmę pierwszeństwa w dziedzinie artystycznej zawalczyli: Tomek  Kucharski, Kuba Klekot, Justynka Niemiec, Kinga i Natalka Gielec, którzy wykonali ilustracje do lektur.                                                                                                                                        Reprezentanci  klas IV – VI w osobach: Natalii Weroniki Muchy, Urszuli Blukacz, Mikołaja Rybaka i Piotra Woldona zagłębili się w lekturze „Królewiczai żebraka”, „Dalekiego rejsu” oraz „Władcy Lewawu”. Ponadto  „studiowali”  zagadnienia związane z przemocą w cyberprzestrzeni

i uzależnieniami.

            Konkurs przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze. Po wysiłku włożonym w rozwiązanie zadań był czas na słodki poczęstunek, a potem kolejne emocje związane z ogłoszeniem wyników.

            Nasi uczniowie   stanęli na wysokości zadania i zdobyli czołowe miejsca w konkursie –

w grupie uczniów młodszych zajęli zaszczytne I oraz II miejsce. Nagrodzono także wszystkie prace plastyczne przygotowane przez naszych najmłodszych wychowanków. Uczniowie klas IV – VI również znaleźli się w gronie laureatów –  jury przyznało im  miejsce II oraz 2 wyróżnienia.

            Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za godne reprezentowanie naszej szkoły

  i gratulujemy osiągnięć.