Z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszynie

 

W minioną środę w ramach realizacji programu czytelniczego Z książką przez cały rok” uczniowie klasy III  Szkoły Podstawowej  pod opieką wychowawczyni p. Katarzyny Trelińskiej oraz nauczyciela biblioteki szkolnej p. Doroty Wojtasińskiej wybrali się z wizytą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie.  Celem spotkania było zapoznanie uczniów   z Biblioteką Publiczna, jej funkcjonowaniem oraz ze zgromadzonym księgozbiorem. Spotkanie miało również na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki. Podczas odwiedzin w bibliotece uczniowie dowiedzieli się co to są katalogi i do czego służą, co trzeba zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki, jaka jest różnica pomiędzy biblioteką publiczną a biblioteką szkolną, do czego służy karta czytelnika, jak ułożone są książki na półkach oraz jak należy zachowywać się w bibliotece? Kierownik biblioteki p.Renata Włodarek pozwoliła uczniom na przejrzenie dostosowanego do wieku księgozbioru                z literaturą dziecięcą.

Uczniowie zostali wprowadzeni w magiczny świat książek oraz zapoznali się z nowymi technologiami zastosowanymi w bibliotece. Co po niektórzy, którzy są czytelnikami biblioteki mieli możliwość wypożyczenia książek. Nasza wizyta w bibliotece zakończyła się słodkim akcentem.

Uczniowie wrócili do szkoły bardzo zadowoleni. Wielu z nich zadeklarowało się, że wróci do biblioteki z rodzicami, aby stać się użytkownikami jej zbiorów. 

 

Miejmy nadzieję, że ta wizyta zainspiruje dzieci do sięgnięcia po książki pełne ciekawych przygód.